Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θηβαίων.


Από 8 έως 18 Μαΐου η προθεσμία.

Ο Δήμος Θηβαίων και το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας ενημερώνουν ότι ξεκινά από την Τρίτη 8 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θηβαίων.

Προϋποθέσεις δικαιούχων :

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι :

  • Είναι κάτοικοι του Δήμου Θηβαίων
  • Έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, με 20% προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος (ένα πρόκειται για οικογένεια)
  • Άνεργοι (με οικογένεια ή χωρίς)
  • Ανασφάλιστοι
  • Πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κτλ
  • ΑμέΑ με χαμηλό εισόδημα

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
3. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας , έντυπο Ε1 και Ε9. (Αν ο δικαιούχος δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ).
4. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ,ΟΤΕ,μισθωτήριο κατοικίας κλπ)
5. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή Ιατρική Γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο (για άτομα με προβλήματα υγείας)
6. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
7. Υπεύθυνη δήλωση ευθύνης του δικαιούχου να ενημερώσει σε περίπτωση μεταβολής της κοινωνικής ή οικονομικής του κατάστασης.
8. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό.


Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο της Π.Ε. Βοιωτιάς, στη Θήβα,  τέλος της οδού Μακαρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262027703

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαΐου 2012.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου