Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Συνάντηση των στελεχών της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002166, με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών.

Τα στελέχη της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002166, στο πλαίσιο της γενικότερης δικτύωσης με άλλους φορείς, συναντήθηκαν στις 11 Αυγούστου με τα στελέχη της επίσης ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών».

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, υπήρξε ενημέρωση για τον σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο συνεργασίας και δικτύωσης της κάθε δομής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου