Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Συνάντηση των στελεχών της πράξης με τίτλο : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», με MIS:5002166, με άλλες Δομές του Δήμου Θηβαίων.

Στις 09/01/2017 εντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η υποβαλλόμενη για χρηματοδότηση από το Δήμο Θηβαίων πράξη με τίτλο : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002166, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», προϋπολογισμού 117.000,00 € με συνολική διάρκεια τρία (3) έτη. Το ποσό της συγκεκριμένης χρηματοδότησης αφορά στη μισθοδοσία των δύο (2) ατόμων που προσλήφθηκαν για τη λειτουργία της προαναφερόμενης δομής καθώς και στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της δομής.


Σαν ημερομηνία έναρξης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης / σύμβασης του προβλεπόμενου προσωπικού (1 ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό και 1 ΔΕ Διοικητικό) της προαναφερόμενης πράξης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή η 17/07/2017.

Στο πλαίσιο της δικτύωσης, τα στελέχη της πράξης με τίτλο: «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων» συναντήθηκαν με τα στελέχη άλλων Κοινωνικών Δομών του Δήμου, σχετικά με τη διερεύνηση τρόπων συνεργασίας και τη γενικότερη ενημέρωση για τις αρμοδιότητες και δράσεις της κάθε δομής. Συγκεκριμένα συναντήθηκαν με τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Θηβαίων, τα στελέχη των μονάδων Βοήθεια στο Σπίτι, τα στελέχη του γραφείου ένταξης ΡΟΜΑ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), σχετικά με τη διερεύνηση τρόπων συνεργασίας και τη γενικότερη ενημέρωση για τις αρμοδιότητες και δράσεις της κάθε δομής.

Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου λειτουργεί σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θήβας, στη διασταύρωση των οδών Πελοπίδου και Αγγελίδη, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου